Capture.PNG

                                                                                                                                                                                               

SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE

 

 


PROGRAMI I SIMPOSIUMIT :

"Imunodeficiencat primare. Nje sfide diagnostike dhe terapeutike
ne bashkepunim me projektin Europian te Imunodeficencave Primare: “J. PROJECT”
Konferenca është e akredituar nga Qendra Kombetare e Edukimit në Vazhdim
Sponsor gjeneral: Lekli-Farma, Biotest Germany
Durrës
21 Nëntor, 2015
HOTEL ADRIATIK
PROGRAMI
E Shtunë 21 NËNTOR
9.00- 12.00 SESIONI I
Moderatore: Maródi László, Anila Godo, Genc Sulcebe, Azis Pollozhani
09.00-09.30 Koncepti bashkohor dhe sfidat e metejshme ne studimet mbi SIP.
Maródi László
09.30-10.00 Algoritmi diagnostic i mangësive imunitare parësore: nevoja për rritjen e nivelit të njohjes të një sëmundje jo aq të rrallë në praktikën pediatrike.
Genc Sulcebe
10.00-10.30 Te dhena imunologjike dhe citogjenetike tek femijet me syndrome te paqendrueshmerise kromozomike.
Anila Babameto-Laku
10.30-11.00 Malinjitetet dhe Imunodeficiencat:
Perfshirje Hematologe/Onkologe.
Donjeta Bali
11.00-11.30 Morbus Gaucher- pervoja jone ne trajtim.
Shqipe Spahiu
11.30-12.00 PYETJE DHE DISKUTIME
12.00-12.30 Pushim kafe

12.30 -15.30 SESIONI II
Moderatore: Kristina Mironska, Evda Vevecka, Gjeorgjina Kuli-Lito, Eli Foto
12.30 - 13.00 Imunizimi HPV ne nje pacient me Syndrome WHIM.
Kristina Mironska
13.00 - 13.30 Imunodeficencat primare ne 5 vjetet e fundit.
Arritjet dhe mangesite.
Gjeorgjina Kuli-Lito
13.30 - 14.00 Job syndrome- nje imunodeficience e rralle.
Evda Veveçka
14.00 - 14.20 Imunodeficiencat dhe Semundja Rheumatike.
Gent Xhelili
14.20 - 15.00 Neutropenia kongenitale me manifestime multisistemike extrahematopoetike, per determinim case report.
Sonila Boriçi
15.00 - 15.20 Nje aspekt klinik i prezantimit te bruton agammaglobulinemise.
Ermela Çelaj
15.20 -15.40 PYETJE DHE DISKUTIME
DREKE- Ceremonia e mbylljes