Capture.PNG

                                                                                                                                                                                               

Kryesia e Shoqatës së Pediatërve të Republikës së Kosovës

 

NJOFTIM

Kryesia e Shoqatës së Pediatërve të Republikës së Kosovës ju informon se kanë filluar përgatitjet për organizimin e Kongresit të 6te të Shoqatës sëPediatërve të Republikes së Kosovës, me pjesëmarrje ndërkombtare në datat 4-7 maj 2017. Në këtë takim janë të ftuar të marrin pjesë: mjek pediater e neonatolog, specialiste te lëmive te tjera, studentë. Ka të ftuar për të mbajtur ligjërata dhe pediatër nga rajoni dhe Europa.
Tema e Konferencës do të jetë nga fusha e pediatrisë së përgjithshme dhe të gjitha subspecialitetet pediatrike, prandaj luten të gjithe ata që janë tëinteresuar për dërgim të punimeve ti dërgojnë abstraktet.


Afati i fundit i dorëzimit të abstrakteve do të jetë 25.04.2017 ne emailin e dr Vlora Nimanit vloranimani@yahoo.com

Sekretari I Shoqatës së Pediatërve të Republikës së Kosovës
Ass Dr Vlora Ismaili-Jaha Dr sci,
Reparti i Gastroenterologjise
Klinika e Pediatrise
QKUK
00377 44 158840