Capture.PNG

                                                                                                                                                                                               

SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE

 

Te nderuar kolegë pediater, anëtarë të Shoqatës Pediatrike Shqiptare. Eshtë kënaqësi t’ju njoftojme se nga sot ju mund të rinovoni anëtarësimin tuaj në shoqatë duke paguar tarifën vjetore për vitin 2018. Rikujtojmë anëtarët e shoqatës se duhet kryer pagesa e anëtarësimit edhe per vitin 2017 nese nuk është kryer. Afati i fundit per të kryer pagesën është data eshte 30 Prill.

Tarifa vjetore e anëtaresimit është 1200 lekë në vit. Pagesa duhet kryer në numrin e llogarisë të shoqatës në BKT:

Për Shoqatën Pediatrike Shqiptare

Pranë BANKA KOMBETARE TREGTARE (BKT)

ACC.NO : 0200859

IBAN: ALL; AL3620511021200859CLOTCLALLE

SWIFT: NCBAALTXXX