Capture.PNG

                                                                                                                                                                                               

NJOFTIM

            Ne emer te Shoqates Pediatrike Shqiptare, ju njoftojme se ne daten 21 nentor 2015 do te zhvillohet Sympoziumi  “Imunodeficiencatprimare. Nje sfide diagnostike dhe terapeutike”, ne bashkepunim me projektin Europian te Imunodeficencave Primare: “J. PROJECT”.
Ky eshte takimi i dyte qe zhvillohet tek ne si vend anetar i ketij projekti.
Jane te ftuar te gjithe koleget, per paraqitjet e punimeve ne forma abstraktesh, te cilet do te prezantohen me “goje”, ne varesi te perzgjedhjes qe do t’u behet nga Komiteti Organizator.
Abstraktet te lidhura me tematiken perkatese, duhet te jene ne shqip dhe anglisht, jo me teper se 250 fjale,ne font ”Arial” 11.

Afat i fundit per dorezimin e abstrakteve eshte data 10 nentor.

Aktiviteti eshte 1 ditor dhe zhvillohet ne hotel “ Adriatik Durres.

Tarifa e regjistrimiteshte 2000 leke dhe do te kryhet ne rruge bankare ne numrin e llogarise si me poshte:
Per SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE
Prane BANKA KOMBETARE TREGTARE (BKT)
ACC.NO :0200859
IBAN: ALL; AL3620511021200859CLOTCLALLE
SWIFT: NCBAALTXXX

Sympoziumi do te jete i akredituar nga QKEV dhe certifikatat do te shperndahen pasi te verifikohet pagesa e rregjistrimit dhe pjesemarrja.

Per cdo informacion mund te perditesoheni ne site-in e Shoqates Pediatrike Shqiptare, me adrese: www.aps.al

 

Persona  kontakti:

Gjeorgjina Kuli-Lito; e-mail: gkuli_lito@hotmail.com.

Donjeta Bali; e- mail: donjetabali@yahoo.com

 

Presidente SHPSH
Prof. Anila GODO