na shkruani

Kontakt Shoqata Pediatrike Shqiptare

Të dhënat e shoqatës

President: Prof. Dr. Gjeorgjina Kuli-Lito,


Mobile: +35569 26 30 662

e-mail: gkuli-lito@hotmail.com

General Secretary: Dr. Artan Haruni,


Mobile: +35568 20 66 561

e-mail: artanharuni@hotmail.com

Ploteso