NJOFTIM

Pēr pagesen e rregjistrimit për Konferencën Pediatrike :

Tarifa e regjistrimit është 5000 Lek ose 50 Euro. Pagesa do të bëhet në emër të ShPSh, pranë BKT, me nr llogarie:

 

 

SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE
IBAN; AL3620511021200859CLOTCLALLE (për pagesa në Lek)

 

AL1420511021200859CLOTCFEURA (për pagesa në Euro)

SWIFT: NCBAALTX

 

 

Kur të kryeni pagesën cilësoni emrin dhe mbiemrin e pjesëmarrësit në Konferencë.

Mbasi te arrihet numri maksimal i pjesemarrēsve nuk do tē pranohen mē regjistrime.

Ju njoftojmë që nuk do të ketë rregjistrim “on site” dhe nuk do të pranohet asnjë formë tjetër regjistrimi.

NJOFTIM
Shoqata Pediatrike Shqiptare, njofton se në datat 13 dhe 14 Tetor 2023, në Hotel Tirana International , do të zhvillohet Konferenca e 18-të Kombëtare e ShPSh.
Tarifa e regjistrimit është 5000 Lek ose 50 Euro. Pagesa do të bëhet në emër të ShPSh, pranë BKT, me nr llogarie: SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE
IBAN; AL3620511021200859CLOTCLALLE (për pagesa në Lek)
AL1420511021200859CLOTCFEURA (për pagesa në Euro)
SWIFT: NCBAALTX
Kur të kryeni pagesën cilësoni emrin dhe mbiemrin e pjesëmarrësit në Konferencë.
Ju njoftojmë që nuk do të ketë rregjistrim “on site” dhe nuk do të pranohet asnjë formë tjetër regjistrimi.

 

KONFERENCA E 18-te E SHOQATËS PEDIATRIKE SHQIPTARE

Në datat 13 dhe 14 tetor 2023, Tiranë

…SAVE THE DATE | Regjistrohu në Konferencën e 18-të të Shoqatës Pediatrike Shqiptare, 13 dhe 14 Tetor 2023

APEC Course
Objectives: The course will enable each enrolled participant to develop an in-depth knowledge of selected aspects of Paediatric Emergency Medicine. The course therefore complements prior knowledge; and introduces elements relevant to advanced practice in Paediatric Emergency medicine.

 

Vizitoni faqen:

www.shumasem.com   rreth prekurseve

Njoftime te shoqates se pediatrise

Njoftime APS

Takim i Bordit keshillues te eksperteve

“Skema e rekomandueshme e imunizimit per vaksinimin bazal dhe femijeve te moshes parashkollore”, mbajtur me 22 dhjetor 2020, me nismen e Shoqates Pediatrike Shqiptare ne bashkepunim me Kompanise farmaceutike Sanofi .

Te nderuar kolegë pediater

Mund te beheni pjese e shoqates sone duke u antaresuar sipas rregullave te APS...